Privacy- en cookiestatement

Wij geven veel om uw privacy. Als u een bestelling bij ons doet verwerken wij uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die u ons gegeven heeft. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Shibaboek. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Uw gegevens
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor afhandeling van de opdracht.

Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Pakketmail
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw brievenbuspakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Pakketmail voor het uitvoeren van de Nederlandse leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Pakketmail delen. Pakketmail  gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanassen. U kunt een verzoek daartoe doen via shibaboek@gmail.com.  Wij sturen u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Cookies
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Contactpersoon
Irma Jansen
Laan ter Catten 120
5643BC Nuenen
0610397898